ویراستاری مقالات علمی و پژوهشی

undraw file analysis 8k9b 2 1

خدمات ویراستاری مقالات شما

inclusive (1)

خدمات تخصصی

خدمات ویراستاری

ما ویرایش را یک دانش تخصصی و ضروری برای فعالیت‌های علمی و فرهنگی مختلف، علی‌الخصوص دانشگاهی می‌دانیم. با استفاده از ویراستاران با تجربه و مسلط به دانش ویرایش، تلاش و هدف نهایی ما این است که مسئولیت‌ها و خدمات این حوزه را در عرصه دانشگاهی کشور نهادینه و استفاده از خدمات ویراستاری را تبدیل به یک فرهنگ عمومی کنیم.

refer (1) (1)

تعامل مداوم

در فرآیند ویرایش متن به خصوص یک مقاله، ویراستار ما با شما در تماس خواهد بود تا در صورت وجود ابهام و نارسایی در متن مقاله، از حفظ و اجرای نیت و مقصود شما اطمینان کامل حاصل شود.

reward (2) (1)

ضمانت بی قید و شرط

با ارائه مدرک مستند از نهاد مرجع مبنی بر عدم پذیرش متن مقاله شما، در صورتی که علت این عدم پذیرش به هر نحوی مرتبط با خدمات ارائه شده توسط هردات باشد، می‌توانید متن مقاله ی خود را به ویرایش مجدد و کامل هردات بسپرید یا هزینه پرداختی را تمام و کمال دریافت کنید.

سرعت و دقت
% 0
تعامل
% 0
کیفیت
% 0
ضمانت
% 0

گستره‌ی خدمات ما به صورتی است که با سپردن مقاله یا هر گونه متن خود در هر سطحی به هردات، می‌توانید مطمئن باشید که نسخه نهایی و قابل استفاده‌ی آن را دریافت خواهید کرد و مقاله شما برای ارائه به هر مرجعی مناسب و مطلوب خواهد بود.

تعرفه‌ها

خدمات حرفه ای، قیمت های رقابتی

ویرایش تخصصی متن

مشاهده جزئیات

330 تومان

هر واژه

رفع مشابهت متن

مشاهده جزئیات

280 تومان

هر واژه

استاندارد‌ سازی متن

مشاهده جزئیات

250 تومان

هر واژه

ویراستاری چیست؟ 

فرایند ویراستاری، بالاخص ویرایش یک مقاله، از منظر گروه ویراستاری هُردات، تلاش جهت ایجاد وحدت بین محتوا و فرم می باشد. اجزای فرم (صورت بندی) و محتوا باید اصل سازمندی را رعایت کنند.

فقط ویرایش مقاله!

گروه ویراستارای هردات تنها خدمات ویراستاری مقالات را انجام می دهد و از هرگونه فعالیت های مربوطه پرهیز کرده است. ما از افراد متخصصی بهره گرفتیم که مطلقا یک مقوله را تخصص خود قرار دادند و آن را به کمال رساندند.