نمونه کارها

در قسمت پایین می‌توانید چند نمونه از نسخه‌های نهایی مقالاتی را که توسط گروه ویراستاری ما ویرایش و در معتبرترین ژورنال‌ها در زمینه‌های علمی گوناگون منتشر شده‌اند، مشاهده کنید. اطلاعات کامل مربوط به مقاله‌ی هر فایل، ارائه شده است. در هنگام بررسی نمونه‌ مقالات ویرایش شده، لطفا به دو نکته زیر دقت کنید: از آن‌جا که این مقالات پس از ویرایش و ارائه به ژورنال مقصد، دست‌خوش تغییراتی با نظر داوران علمی یا ویراستاران شده‌اند، ممکن است تغییرات اندکی را در مقایسه‌ی بین متن چاپ شده و متن ویرایش شده مشاهده بفرمایید. این تغییرات، فارغ از تاثیرشان بر کیفیت علمی مقالات، می‌توانند در مواردی منجر به افزایش یا کاهش کیفیت نوشتار آن‌ها شوند. ممکن است در مواردی یک ساختار مطلوب نوشتاری به ساختار دیگری تبدیل شده باشد. این تغییرات به منظور کاهش درصد مشابهت مقالات (plagiarism) اِعمال شده‌اند و گروه ویراستاری هردات همواره در عین تلاش برای حصول حداکثری صحت و شفافیت متن، حفظ سبک و سیاق نویسنده را یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های خود می‌داند. طبیعتا در مواردی که نیازی به رفع مشابهت متن مقاله نباشد، میزان تغییرات در متن به مراتب کم‌تر خواهد شد.

undraw notebook re id0r

An Approach to Optimizing the Water Resources Management Problem in a Fuzzy Environment

Landslide Susceptibility Mapping Using Different GIS-Based Bivariate Models