سوال مهمی که برای قاطبه نویسندگان پیش می آید این است که در صورت عدم آشنایی ویراستار با یک رشته تحصیلی خاص، ویراستاری متن یا مقاله انگلیسی مربوط به آن رشته چگونه ممکن است؟

پاسخ این سوال در دو کلمه ی علم “زبان شناختی” و “تجربه” نهفته است. ویراستاران در گروه ویراستاری هردات با نوعی نگرش زبان شناختی، با متن به شکل ارگانیک و طبیعی رفتار میکنند و با تکیه بر تجربه خود در ویرایش مقاله های مرتبط با اکثر رشته های رایج، آشنایی با گفتمان های علمی و ارتباط مستقیم با نویسنده، زبان نوشتار یک مقاله یا متن انگلیسی را ویراستاری می کنند.

گروه ویراستاری هردات، پیش از هر چیز، گفت و گو با نویسنده را اساس ویراستاری می داند. ایجاد یک گفت و گوی مستمر بین نویسنده و ویراستار در حین و پس از ویرایش متن، امکان بازنگری عمیق تر متن را ممکن می سازد و در صورت هر سوال یا شبهه ای، نویسنده می تواند از طریق ایمیل ما یا تماس تلفنی مستقیم با گروه مذکور، وقت تماس با ویراستار متن را فراهم و ایجاد کند.

ویراستاران گروه ویراستاری هردات هم اکنون سر ویراستار و ویراستار ارشد تعدادی از ژورنال های تراز اول از جمله Scientia Iranica می باشند و ارتباط فعالی بین این گروه و نشریات برقرار است. 

مدت زمان مورد نیاز برای ویراستاری یک متن مقاله که متوسط 5 هزار کلمه دارد و از پایه زبانی مناسبی برخوردار است، ممکن است کم تر از یک یا دو روز زمان ببرد. شایان ذکر است که عوامل متعددی در این امر دخیل می باشد. در گروه ویراستاری هردات، مقاله ها در ابتدا توسط ویراستار اول ویرایش می شوند و توسط ویراستار دوم، بازنگری می شوند تا امکان رفع خطاهای کوچک فراهم شوند. این نوع ویراستاری دو مرحله ای در کنار فاکتورهایی از جمله کیفیت متن، ترافیک کاری و نوع سرویس درخواستی، باعث زمان بر شدن متن تا نهایت 5 الی 7 روز کاری می شود.

پس از ویرایش و تحویل سفارش به نویسنده، گروه ویراستاری هردات موظف و متعهد می شود که بازنگری متن را به صورت رایگان و در مدت زمان بسیار کوتاه تری فراهم کند. نویسندگان محترم باید این مهم را مد نظر قرار دهند که این ضمانت در صورتی پابرجا خواهد بود که این بزرگواران بدون هماهنگی با ویراستار، تغییراتی در متن ایجاد نکنند. به یک عبارت، در صورتی که متن ویرایش شده توسط این گروه، مستقیما در نشریه ای ثبت شود و به علت ایرادات زبانی نیازمند بازنگری و اصلاح باشد، این گروه مجددا متن شما را بدون هزینه و نوبت بازنگری خواهد کرد.

علی رغم اینکه این مساله مستقیما در برگه خدمات و قیمت ها توضیح داده شده، اجازه بدهید باری دیگر، عناوین وظایف ما در امر استانداردسازی مقاله را لیست کنیم:

  • اصلاح ساختار عناوین و تیترهای درون متن
  • اصلاح نوشتار و ساختار جداول و تصاویر
  • اصلاح ارجاع‌های درون‌متنی (in-text citations)
  • اصلاح قسمت منابع در پایان مقاله (References)
  • نکته: مبنای اصلاحات فوق، تقاضای نویسنده خواهد بود (استانداردهای ژورنال خاص مورد نظر، IEEE، APA، MLA یا…).

البته. مفتخریم که خانواده گروه ویراستاری هردات را گسترده تر کنیم و از سرمایه های تازه نفس و حرفه ای بهره ور شویم. در این خصوص، رزومه خود را برای ما ایمیل کنید.