شما می‌توانید متناسب با نیازهای خود، از بین خدمات ویراستاری زیر، یک یا چند گزینه را انتخاب کنید. ما خود را متعهد به انجام کامل سفارش شما در زمان اعلان شده پس از بارگزاری فایل می‌دانیم. البته طبیعتا استانداردسازی نیازمند زمان کم‌تری است و اگر سفارش شما تنها استانداردسازی متن باشد، در اسرع وقت آن را انجام خواهیم داد!

ویراستاری تخصصی متن

ما چه می‌کنیم؟

 • اصلاح ایرادهای مربوط به گرامر و علائم سجاوندی
 • اصلاح ایرادهای مربوط به ساخت و بافت نوشتار متناسب با قواعد مقاله‌نویسی
 • افزایش کیفیت نوشتار از طریق ارتقای حداکثری وضوح، دقت و سادگی متن
 • ارتباط با نویسنده برای رفع حداکثری ابهام‌های احتمالی نوشتار
 • بازبینی کامل متن ویرایش شده توسط ویراستار دوم

از ما چه می‌گیرید؟

 • فایل متن ویرایش شده با قابلیت مشاهده کامل تغییرات (Track Changes)
 • گواهی معتبر ویرایش با لوگوی گروه ویراستاری هردات
 • فاکتور با جزئیات کامل
 • گزارش رایگان درصد مشابهت (سرقت ادبی) متن ویرایش شده بر پایه‌ی نرم‌افزار بسیار قدرتمند (iThenticate)
 • بازخورد و راهنمایی کامل ویراستار و بازبین نسبت به ویژگی‌های نوشتاری متن

رفع مشابهت متن (سرقت ادبی)

ما چه می‌کنیم؟

 • بررسی درصد مشابهت (سرقت ادبی) متن اولیه بر پایه‌ی نرم‌افزار بسیار قدرتمند (iThenticate)
 • تغییر قسمت‌های دارای مشابهت تا رسیدن به سطح مورد تقاضای نویسنده
 • ارتباط با نویسنده برای رفع ابهام‌های احتمالی نوشتار قسمت‌های تغییر یافته
 • بازبینی قسمت‌های ویرایش شده توسط ویراستار دوم

از ما چه می‌گیرید؟

 • فایل متن ویرایش شده با قابلیت مشاهده کامل تغییرات (Track Changes)
 • فاکتور با جزئیات کامل
 • گزارش درصد مشابهت (سرقت ادبی) متن اولیه و متن ویرایش شده بر پایه‌ی نرم‌افزار بسیار قدرتمند (iThenticate)
 • بازخورد ویراستار و بازبین با نظر به قسمت‌های ویرایش شده

استاندارد‌سازی نوشتار مقاله (IEEE، APA، MLA یا...)

ما چه می‌کنیم؟

 • اصلاح ساختار عناوین و تیترهای درون متن
 • اصلاح نوشتار و ساختار جداول و تصاویر
 • اصلاح ارجاع‌های درون‌متنی (in-text citations)
 • اصلاح قسمت منابع در پایان مقاله (References)
 • نکته: مبنای اصلاحات فوق، تقاضای نویسنده خواهد بود (استانداردهای ژورنال خاص مورد نظر، IEEE، APA، MLA یا…).

از ما چه می‌گیرید؟

 • فایل متن ویرایش شده با قابلیت مشاهده کامل تغییرات (Track Changes)
 • فاکتور با جزئیات کامل

شما می‌توانید با پرداخت هزینه‌ی بیش‌تر، سفارش خود را سریع‌تر تحویل بگیرید. این امکان در زمان انتخاب نوع خدمات برای شما پیش‌بینی شده است.